OPROEP AAN DE LEDEN VAN DORPSBELANGEN VLAGTWEDDE EN ALLE OVERIGE INWONERS
 
In het kader van “Nederland Schoon” organiseert de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde een zwerfvuilactie. Deze opruimactie zal worden gehouden op vrijdagavond 8 april van 18.30 tot ca. 20.30 uur. De actie start bij MFA ‘t Aambeeld. Jong en oud in Vlagtwedde wordt uitgenodigd aan deze opruimactie deel te nemen. Leerkrachten en leerlingen van beide basisscholen in het dorp, alsmede de kinderopvang van KiWi, zullen voorafgaand aan deze schoonmaakactie extra aandacht besteden aan het fenomeen zwerfafval. Ook gaan zij vrijdag 8 april overdag al daadwerkelijk aan de slag met het opruimen van zwerfvuil binnen een (klein) deel van Vlagtwedde.
 
Hierbij roepen wij de leden van de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde (maar ook zeer zeker alle overige inwoners van ons dorp) op die avond te helpen bij het opruimen van zwerfafval in de rest van het dorp. Dit alles met de bedoeling het dorp er met het oog op de naderende zomer weer zo netjes mogelijk bij te laten liggen.
 
Opgave voor hulp bij deze actie kan gebeuren via het mailadres info@dorpsbelangenvlagtwedde.nl of bij een van de bestuursleden van Dorpsbelangen. Telefonisch is dit mogelijk via 0599 – 312648 (Harm Jan Pleiter). Het te gebruiken opruimmateriaal zal door de gemeente Westerwolde beschikbaar worden gesteld, maar zelf materiaal meenemen wordt natuurlijk op prijs gesteld. Het motto van deze actie van Dorpsbelangen Vlagtwedde is: “Zwerfvuil, dat pakken we samen op …….” Doet u ook mee ?

 

Sinds kort heeft de Kerkstraat in Vlagtwedde een totaal ander aanzicht dan menigeen jarenlang gewend is geweest. Als uitvloeisel van een dorpsschouw van een aantal jaren geleden en na uitvoerig overleg door de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde met de gemeente, zijn onlangs ongeveer tien eikenbomen aan de Kerkstraat gekapt. Hierdoor ontstond er ruimte een totaal gerenoveerd voetpad langs een deel van de straat aan te leggen. Dit alles werd ten uitvoer gebracht na diverse klachten over het door wortelwerking slecht begaanbare trottoir langs dit deel van de Kerkstraat. Als reactie hierop kwam de gemeente met het voorstel en de oplossing om de bomen te kappen en een goed, nieuw voetpad aan te leggen. Na een zorgvuldige procedure en in nauw overleg met de direct aanwonenden is een en ander onlangs uitgevoerd. Het verheugt de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde dat het merendeel van de reacties met betrekking tot deze nieuwe aanblik en de huidige begaanbaarheid van het voetpad erg positief zijn. 

          

 

 

Onze vereniging is een constructief, gezellig en hecht team van momenteel vijf betrokken inwoners. Naast de activiteiten die we organiseren, vertegenwoordigen we de belangen van het dorp naar de gemeente Westerwolde toe en in diverse andere situaties. Ook onderhouden we contacten met de andere verenigingen en stichtingen in het dorp, om ervoor te zorgen dat Vlagtwedde een actief dorp is en blijft, met vele voorzieningen en een bruisend dorpsleven.

We zoeken naar personen die bereid zijn om zich in te zetten voor de belangen van het dorp, die zijn of haar talent wil inzetten en die een netwerk heeft of bereid is te investeren in een netwerk in Vlagtwedde. Communicatieve vaardigheden of organisatorische kwaliteiten en motiverend vermogen zijn belangrijke competenties.

Natuurlijk kun je altijd meer of minder tijd in vrijwilligerswerk stoppen, maar voor deze functie moet je rekening houden met een tijdsinvestering van gemiddeld 8 uur per maand. Dit betreft o.a. het voorbereiden van de maandelijkse vergadering, het bezoeken van bijeenkomsten, het onderhouden van contacten, reageren op stukken, afstemming met medebestuursleden en het mede organiseren van activiteiten.

Ben jij of ken jij iemand die aan dit profiel voldoet en die het wel ziet zitten of die het op zijn minst een overweging waard vindt? Neem dan contact op met onze voorzitter, Coba Lubben via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via tel 06 480 19 389.

Na aanmelding kan in een gesprek dan bekeken worden in hoeverre en op welke manier er qua taakverdeling inhoud kan worden gegeven aan de functie.


Evenals voorgaande jaren heeft de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde meegedaan aan de RABO ClubSupport (voorheen RABO Clubkas Campagne). Door deelname aan deze actie kon een vereniging, club of stichting sponsorgeld verwerven middels stemmen van de leden van de bank. Dit keer kreeg Dorpsbelangen Vlagtwedde door de verkregen stemmen een mooie bijdrage van € 221,70. Iedereen die gestemd heeft op onze vereniging willen we daarvoor dan ook hartelijk bedanken. Wij kunnen het geld prima gebruiken om onze plannen m.b.t. Vlagtwedde op een goede wijze te realiseren.

Begin juli 2020 is door de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde het winnende ontwerp van de Vlagtwedder vlag gepresenteerd. Dit ontwerp werd aangeleverd door Bart Pleiter en hij mocht zelf de vlag ten top hijsen op het schoolplein van MFA ’t Aambeeld. Nu is het zover dat de vlag in twee formaten te koop wordt aangeboden. Het direct kopen van de vlag is mogelijk bij Blokker Vlagtwedde. De kleine vlag (100 x 70 cm.) kost € 14,95 en de grote vlag (100 x 150 cm.) kost € 19,95. Voor dezelfde prijs kan de vlag ook besteld worden bij de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde. Men kan één of meerdere vlaggen bestellen door een mailtje te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. De bestelde vlaggen zullen, indien voorradig, zo snel mogelijk geleverd worden. Indien de vlaggen niet meer voorradig zijn, streeft Dorpsbelangen er naar deze binnen zes weken te leveren. Dorpsbelangen heeft op dit moment ongeveer vijftien vlaggen op voorraad. Een ieder die met spoed een vlag nodig heeft (bv. om als cadeau weg te geven) wordt verzocht dit eveneens via bovenstaand mailadres kenbaar te maken.

Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde heeft het initiatief genomen om een dorpsvisie op te stellen samen met èn voor de inwoners van Vlagtwedde.
Na het samenstellen van een werkgroep van verschillende disciplines, mee-praat-sessies en een terugkoppelingsavond onder leiding van Anne Jan Toonstra is er de afgelopen periode hard gewerkt aan de definitieve versie van de dorpsvisie en de uitwerking daarvan.

De bedoeling was om de dorpsvisie te presenteren en uit te reiken tijdens de algemene leden vergadering van vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde.
Helaas is de algemene ledenvergadering geannuleerd i.v.m. het Corona virus en was het niet mogelijk de dorpsvisie te presenteren.
Daar het belangrijk is om de dorpsvisie te delen met de inwoners en stakeholders van Vlagtwedde is hiervoor een participatie plan opgesteld en is ervoor gekozen om dit mede digitaal te verzorgen.
Alle leden van vereniging van dorpsbelangen ontvangen de komende periode een originele versie in de brievenbus en de dorpsvisie wordt aangeboden aan de stakeholders.
Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde is blij het document met de leden en alle stakeholders te kunnen delen en zet zich de komende jaren samen in voor de uitwerking van de punten in dit plan. De Dorpsvisie Vlagtwedde is in samenwerking met Groninger Dorpen gerealiseerd.

Klik HIER voor de bladerversie van de Dorpsvisie.


Op donderdagavond 17 oktober 2019 was in PC Rendering de terugkoppelingsavond van Dorpsvisie Vlagtwedde 2020-2030.
Ruim 90 inwoners van Vlagtwedde waren tijdens deze bijeenkomst aanwezig.
Onder leiding van Anne Jan Toonstra (cabaretier, stand-upper, presentator, acteur en muzikant) werden de voorlopige resultaten van de mee-praat-sessies met de inwoners van Vlagtwedde gedeeld.

Anne Jan Toonstra heeft aan de hand van foto’s en tekst een weerspiegeling laten zien hoe een buitenstaander naar Vlagtwedde kijkt. Na deze weerspiegeling werden de resultaten van de mee-praat-sessies door de werkgroep gedeeld.
Tevens werden er personen uit de zaal uitgenodigd om bij Anne Jan Toonstra aan tafel aan te schuiven om door te praten over de speerpunten van de werkgroep.


De aanwezigen konden op posters met de speerpunten dmv stickers aangeven waar het meest behoefte aan is in Vlagtwedde en wat opgenomen moet worden in de dorpsvisie. Deze opbrengst is teruggeven aan de werkgroep welke een dorpsvisie zal opstellen van de speerpunten waar volgens de inwoners de meeste vraag naar is.
Uiteraard was er ook ruimte voor vermaak tijdens een petje op petje af Vlagtwedde dorpsquiz en cabaret. Anne Jan Toonstra sloot de avond af met een fraaie muzikale ode aan Vlagtwedde.
Aan het eind van 2019 was de dorpsvisie Vlagtwedde 2020 - 2030 gereed.
Vereniging van Dorpsbelangen en de werkgroep dorpsvisie Vlagtwedde kijken terug op een geslaagde avond!