Breng jouw stem uit en steun het verenigingsleven !

Rabobank Groninger Land draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de RABO ClubSupport (voorheen de RABO-bank Clubkas Campagne) speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Groninger Land stelt € 100.000,- beschikbaar ! Ook de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde doet mee aan de Rabo ClubSupport !

Stemmen

Van 5 t/m 25 oktober 2020 mogen leden van Rabobank Groninger Land vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete club, vereniging of stichting, waarvan maximaal twee op dezelfde organisatie. Elke stem is geld waard ! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 100.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Dorpsbelangen Vlagtwedde ontvangt het aantal op haar uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan iedereen die Dorpsbelangen Vlagtwedde een warm hart toedraagt

Het is voor Dorpsbelangen Vlagtwedde belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te werven. Dorpsbelangen Vlagtwedde zet zich in voor het behoud en verbetering van de leefbaarheid in Vlagtwedde. Graag willen we het opgebrachte geld van ClubSupport investeren in actuele projecten ten bate van deze leefbaarheid en de veiligheid in het algemeen in Vlagtwedde. Dorpsbelangen Vlagtwedde hoopt andermaal veel stemmen te krijgen van diegenen die de vereniging een warm hart toedragen. Kijk voor meer informatie over de RABO ClubSupport op:

www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/

Als rekeninghouder kunt u via deze website ook op eenvoudige wijze lid worden van de RABO-bank.


Bedankt voor uw steun!

Delen van dit bericht wordt op prijs gesteld.

 

 

Begin juli van dit jaar is door de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde het winnende ontwerp van de Vlagtwedder vlag gepresenteerd. Dit ontwerp werd aangeleverd door Bart Pleiter en hij mocht zelf de vlag ten top hijsen op het schoolplein van MFA ’t Aambeeld. Nu is het zover dat de vlag in twee formaten te koop wordt aangeboden. Het direct kopen van de vlag is vanaf 1 oktober mogelijk bij Blokker Vlagtwedde. De kleine vlag (100 x 70 cm.) kost € 14,95 en de grote vlag (100 x 150 cm.) kost € 19,95. Voor dezelfde prijs kan de vlag tot 1 januari ook besteld worden bij de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde. Men kan één of meerdere vlaggen bestellen door een mailtje te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. De bestelde vlaggen zullen, indien voorradig, zo snel mogelijk geleverd worden. Indien de vlaggen niet meer voorradig zijn, streeft Dorpsbelangen er naar deze binnen zes weken te leveren. Dorpsbelangen heeft op dit moment ongeveer vijftien vlaggen op voorraad. Een ieder die met spoed een vlag nodig heeft (bv. om als cadeau weg te geven) wordt verzocht dit eveneens via bovenstaand mailadres kenbaar te maken. Na 1 januari zullen de dan bestelde vlaggen bij Dorpsbelangen Vlagtwedde twee euro per stuk duurder worden.


Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde heeft het initiatief genomen om een dorpsvisie op te stellen samen met èn voor de inwoners van Vlagtwedde.
Na het samenstellen van een werkgroep van verschillende disciplines, mee-praat-sessies en een terugkoppelingsavond onder leiding van Anne Jan Toonstra is er de afgelopen periode hard gewerkt aan de definitieve versie van de dorpsvisie.

De bedoeling was om de dorpsvisie te presenteren en uit te reiken tijdens de algemene leden vergadering van vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde.
Helaas is de algemene ledenvergadering geannuleerd i.v.m. het Corona virus en was het niet mogelijk de dorpsvisie te presenteren.
Daar het belangrijk is om de dorpsvisie te delen met de inwoners en stakeholders van Vlagtwedde is hiervoor een participatie plan opgesteld en is ervoor gekozen om dit mede digitaal te verzorgen.
Alle leden van vereniging van dorpsbelangen ontvangen de komende periode een originele versie in de brievenbus en de dorpsvisie wordt aangeboden aan de stakeholders.
Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde is blij het document met de leden en alle stakeholders te kunnen delen en zet zich de komende jaren samen in voor de uitwerking van de punten in dit plan. De Dorpsvisie Vlagtwedde is in samenwerking met Groninger Dorpen gerealiseerd.

Klik HIER voor de bladerversie van de Dorpsvisie.


PETITIE  |  ZONDER (ZWEM)WATER GEEN GROEI!

EEN PETITIE MET 1.845 HANDTEKENINGEN VOOR BEHOUD VAN HET ZWEMBADIN VLAGTWEDDE
Geachte leden van de raad van de gemeente Westerwolde,
Voor u ligt een gezamenlijk schrijven van de Ondernemersvereniging en de Vereniging van Dorpsbelangen van Vlagtwedde, mede ondertekend door maar liefst 1.845 stemmers via onze petitie “Red ons zwembad!”. De reden van dit schrijven is dan ook het door u te behandelen agendapunt: GO/NO-GO besluit volgende fase zwembad ParcEmslandermeer.
Het doel van dit schrijven is u duidelijk te maken welke functie en betekenis het zwembad heeft voor ons dorp, haar mensen, de ondernemers, de wijde omgeving…..en dus voor de gemeente Westerwolde! We hopen u hiermee te laten inzien dat behoud van het zwembad niet alleen gaat om een bak met water, maar dat deze vele liters water voor heel veel mensen, in een groot verzorgingsgebied veel betekenen: zonder water geen groei!

Lees HIER de gehele petitie die op 08.06.2020 is aangeboden aan de leden van de raad van de gemeente Westerwolde.Helaas zijn ook wij “Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde” net als vele andere verenigingen genoodzaakt om onze activiteiten op te schorten.
Dit betekend dat onze geplande algemene ledenvergadering op 31 maart 2020 niet door kan gaan.

Helaas betekend dit ook dat de bekendmaking van de winnaar van onze ontwerpwedstrijd voor de vlag van Vlagtwedde wordt uitgesteld.


Ook wordt onze actie Vlagtwedde schoon, welke gepland stond op vrijdag 17 april 2020 geannuleerd.

Zodra wij meer duidelijkheid hebben over wanneer wij bovenstaande activiteiten op een later moment kunnen plannen brengen wij u op de hoogte.

Voor nu, allen veel sterkte in deze moeilijke tijd. Denk aan uw naasten en blijf veilig.

 

 

 

Het comité "Vijf mei - Vlagtwedde" heeft na ampele overweging besloten de reeds in grote lijnen voorbereide activiteiten en festiviteiten op dinsdag 5 mei in Vlagtwedde tot nader order op te schorten. Hoewel het comité m.b.t. dit Bevrijdingsfeest in een vroeg stadium voor de eigen verantwoordelijkheid heeft gekozen, heeft men zich ook deels laten leiden door de nationale, provinciale en gemeentelijke richtlijnen m.b.t. de coronacrisis en de uiteindelijke afgelasting van het provinciale Bevrijdingsfeest. Het comité heeft vernomen dat de feestelijkheden nu waarschijnlijk in de periode oktober 2020 tot 5 mei 2021 plaats zouden kunnen gaan vinden. Het comité “Vijf mei- Vlagtwedde” heeft zich voorgenomen hier op een of andere manier op in te spelen of bij aan te sluiten. Hopelijk zal het comité t.z.t. weer van zich kunnen laten horen.

Wat betreft de herdenking op 4 mei neemt het comité “Vier mei – Vlagtwedde” het volgende standpunt in. Het nationaal comité 4 / 5 mei heeft laten weten de herdenking eventueel in gepaste (afgeslankte ?) vorm te laten plaatsvinden. Het comité “Vier mei – Vlagtwedde” wil de berichtgeving hieromtrent graag afwachten. Het besluit m.b.t. het al dan niet door laten gaan van de herdenking op 4 mei in Vlagtwedde, eventueel in aangepaste vorm, kan volgens het comité ook na 6 april nog worden genomen. Bij afgelasting van de herdenking op 4 mei zal het comité dit z.s.m. met de bevolking communiceren.

 

 

 

Het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde heeft het plan opgevat een Vlagtwedder vlag te realiseren. Tot op dit moment bestaat een dergelijke vlag nog niet. Om de Vlagtwedder vlag te ontwikkelen roept het bestuur jong en oud, al dan niet wonend in Vlagtwedde, op een ontwerp te maken voor deze vlag.

Het thema voor deze vlag en dus het ontwerp moet zijn: “Vlagtwedde, het hart van Westerwolde”. Het ontwerp moet gemaakt worden op de grootte van een liggend formaat A4. De ontwerpers mogen zelf de te gebruiken techniek voor dit ontwerp bepalen. Het ontwerp mag digitaal gemaakt en aangeleverd worden, maar ook handmatig. Er mag dus worden getekend, geverfd, gebreid, geborduurd, geplakt etc. Ontwerpen kunnen voorzien van naam, adres en leeftijd digitaal ingeleverd worden op het adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of anderszins op het adres Kromme Elleboog 5 in Vlagtwedde. De naam van de persoon moet niet op het ontwerp staan, maar op een apart briefje worden bijgevoegd. Dit laatste om de jury haar werk zo onafhankelijk mogelijk te laten doen. Het inleveren moet gebeuren vóór of op zaterdag 29 februari. Per persoon mogen er meerdere ontwerpen worden ingeleverd. Een deskundige jury zal dan dus vóór 10 maart bepalen welk ontwerp in aanmerking komt voor de Vlagtwedder vlag. Voor de winnaar van de ontwerpwedstrijd is er o.a. de Vlagtwedder vlag op ware grootte. Het streven is om de Vlagtwedder vlag te presenteren tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelangen op dinsdag 31 maart a.s.

 

 

 

 

Op donderdagavond 17 oktober was in PC Rendering de terugkoppelingsavond van Dorpsvisie Vlagtwedde 2020-2030.
Ruim 90 inwoners van Vlagtwedde waren tijdens deze bijeenkomst aanwezig.
Onder leiding van Anne Jan Toonstra (cabaretier, stand-upper, presentator, acteur en muzikant) werden de voorlopige resultaten van de mee-praat-sessies met de inwoners van Vlagtwedde gedeeld.

Anne Jan Toonstra heeft aan de hand van foto’s en tekst een weerspiegeling laten zien hoe een buitenstaander naar Vlagtwedde kijkt. Na deze weerspiegeling werden de resultaten van de mee-praat-sessies door de werkgroep gedeeld.
Tevens werden er personen uit de zaal uitgenodigd om bij Anne Jan Toonstra aan tafel aan te schuiven om door te praten over de speerpunten van de werkgroep.


De aanwezigen konden op posters met de speerpunten dmv stickers aangeven waar het meest behoefte aan is in Vlagtwedde en wat opgenomen moet worden in de dorpsvisie. Deze opbrengst is teruggeven aan de werkgroep welke een dorpsvisie zal opstellen van de speerpunten waar volgens de inwoners de meeste vraag naar is.
Uiteraard was er ook ruimte voor vermaak tijdens een petje op petje af Vlagtwedde dorpsquiz en cabaret. Anne Jan Toonstra sloot de avond af met een fraaie muzikale ode aan Vlagtwedde.
Aan het eind van 2019 is de dorpsvisie Vlagtwedde 2020 - 2030 gereed.
Vereniging van Dorpsbelangen en de werkgroep dorpsvisie Vlagtwedde kijken terug op een geslaagde avond! 

Dorpsbelangen Vlagtwedde heeft het plan opgevat om een dorpsvisie te maken. Maar een dorpsvisie is een plan voor en door de bewoners, dus hebben wij jouw medewerking dringend nodig!

Voor de zomer zijn er 2 meepraat-sessies geweest. Het is nu tijd om de opbrengst terug te koppelen! Alle inwoners krijgen nu de kans om hun zegje te doen over de opgehaalde ideeën, én om nog met aanvullende ideeën te komen. Deze keer onder leiding van Arno van der Heyden: cabaretier, chansonnier, acteur, presentator én Groninger.

Grijp deze kans en praat mee!

 

DONDERDAG 17 OKTOBER 2019
START 19:30 UUR  -  BIJ PARTYCENTRUM RENDERING

De werkgroep Dorpsvisie deelt haar voorlopige bevindingen en Arno van der Heyden laat zien en horen hoe een buitenstaander naar ons dorp kijkt. Luister, kijk, lach, verwonder, praat en geniet van een leuke avond. Het bestuur nodigt alle inwoners van Vlagtwedde uit voor deze avond.

Laat die kans niet liggen!

De toegang is gratis.

 

 

Op maandag 29 juli heeft een delegatie van Dorpsbelangen Vlagtwedde en de Ondernemersvereniging Vlagtwedde om tafel gezeten met de gemeente. Onderwerp van gesprek was de toekomst van het zwembad.

Door de gemeente werden cijfers en plannen gepresenteerd waar de aanwezigen nogal van schrokken. Zoals het werd uitgelegd, zou er geen toekomst zijn voor het zwembad. De jaarlijkse kosten zijn door de gemeente geraamd op € 150.000. Dit zou, vooral ook gezien de financieel penibele situatie waar de gemeente in verkeert, een vrijwel onhaalbare kaart zijn. De delegatie vond deze cijfers niet reëel en was van mening dat er ook op een andere wijze naar de situatie gekeken kan worden. Vervolgens ontstond een goed gesprek dat leidde tot de conclusie dat door het nemen van enkele maatregelen de jaarlijkse kosten kunnen worden teruggebracht tot € 50.000.

Er zijn nog een aantal vervolggesprekken gepland. Op 19 augustus overlegt Dorpsbelangen met de Ondernemersvereniging. In september volgt nog een gezamenlijk gesprek met de gemeente. Wanneer er nieuws is, zullen we onze leden informeren.

We maken ons met elkaar hard voor het behoud van het zwembad!

 

 

Dorpsbelangen Vlagtwedde heeft het plan opgevat om een dorpsvisie te maken.
Maar een dorpsvisie is een plan voor en door de bewoners, dus hebben wij jouw medewerking dringend nodig!
Wat zijn jouw ideeën voor de toekomst van het dorp Vlagtwedde in de nieuwe gemeente Westerwolde? Welke problemen moeten er opgelost worden en welke
kansen gegrepen? Een werkgroep heeft inmiddels het nodige voorwerk gedaan en nodigt jou nu uit om mee te praten over je eigen woon– en leefomgeving.
Zo verzamelen wij onze stippen aan de horizon.
Grijp deze kans en praat mee!

 

DINSDAG 25 JUNI 2019
START 20:00 UUR  -  BIJ JEUGDSOOS B-THERE

Om uw inbreng te kunnen geven worden er twee avonden georganiseerd:
dinsdag 25 juni en woensdag 3 juli.
Op deze avonden willen we met dorpsgenoten om tafel, alle leeftijden zijn welkom.
De werkgroep Dorpsvisie Vlagtwedde heeft alvast een aantal belangrijke onderwerpen op een rijtje gezet.

 

WOENSDAG 3 JULI 2019
START 20:00 UUR  -  BIJ ZALENCENTRUM ZAAL12

Heeft u ideeën met betrekking tot deze onderwerpen? Zijn er knelpunten die om een oplossing vragen? Andere suggesties?
Schuif aan en praat mee!
De opbrengst van beide avonden moet de basis leggen van onze dorpsvisie. De presentatie van de uitkomsten vindt plaats op donderdag 17 oktober met medewerking van Arno van der Heyden.

 

 

Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde organiseert een voorlichtingsbijeenkomst voor ouders / verzorgers over het herkennen, signaleren en effecten van drugsgebruik bij uw kind.
Wat zijn de strafrechtelijke gevolgen hiervan en waar kunt u terecht voor hulp.
Een ervaringsdeskundige vertelt over zijn ervaringen en over hoe hij zijn ouders om de tuin heeft geleid.

 

DINSDAG 21 MEI 2019
START 19:30 UUR

Programma

-Rob Otten, voorlichting en preventie VNN
Herkennen, signaleren en effecten
-Wijkagent Esther van de Bund
Uitleg over de strafrechtelijke gevolgen
-Ervaringsdeskundige SpetseHoeve
Hoe worden ouders om de tuin geleid?


Locatie:

Zaal12, Vlagtwedde
Inloop vanaf 19.15 uur

Graag aanmelden via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.