In het dorp Vlagtwedde is de Vereniging Dorpsbelangen actief om de leefbaarheid van het dorp te verbeteren. Vlagtwedde is een esdorp met een hoog voorzieningenniveau en grenst aan het beekdal van de Ruiten A, onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur.

Ondanks de ligging nabij natuurgebieden zijn er weinig mogelijkheden voor de dorpsbewoners voor het maken van korte ommetjes rond het dorp. Deze wens heeft vereniging Dorpsbelangen opgepakt en is in gesprek gegaan met Natuurmonumenten. Natuurmonumenten is eigenaar van de gronden aan de zuidzijde van het dorp. Deze gronden worden in het kader van Ecologische Hoofdstructuur heringericht.

Voor een deel van de gronden van Natuurmonumenten, die grenzen aan de dorpsrand, is Natuurmonumenten bereidt gevonden medewerking te verlenen aan een andere inrichting om meerdere belangen te dienen.

Dit heeft geresulteerd in de oprichting van een werkgroep die voor het betreffende gebied een plan heeft opgesteld.

Vereniging Dorpsbelangen is initiator van het plan Fruitgaard d’ Appelhof. Vereniging Dorpsbelangen heeft een werkgroep opgericht die zich bezig houdt met de voorbereiding, realisering en beheer van Fruitgaard d’ Appelhof.

De werkgroep bestaat uit:

  • Vereniging Dorpsbelangen – Haika Kuil en Henk Opheikens
  • Vereniging Natuurmonumenten – Jeroen Kuipers
  • IVN Westerwolde – Erna Alting
  • Brede school MFA ’t Aambeeld – Trienie Breider
  • Noordelijke Pomologische Vereniging – Roelof Kuper
  • Buurtvereniging Wischmei – Theo Lode en Henny Eibergen
  • Gemeente Vlagtwedde – Martin Bresser


2. Doelstellingen

De betrokken partijen hebben ieders hun eigen wensen en doelen. In onderstaand worden deze wensen en doelen weergegeven.

Vereniging Dorpsbelangen

Vereniging Dorpsbelangen wil de leefbaarheid van Vlagtwedde verbeteren. Op verzoek van bewoners wil Dorpsbelangen graag een park met wandelstructuur creëren voor korte ommetjes in en rond het dorp waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten heeft grenzend aan het dorp Vlagtwedde gronden liggen die in het kader Ecologische Hoofdstructuur ingericht worden als beekdallandschap. Naast de EHS tegen de wijk “Wischmei” in Vlagtwedde heeft natuurmonumenten nog een kavel liggen met een oppervlak van ruim 1 hectare, deze kavel is als grasland in gebruik. Deze kavel, een overhoekje wordt niet heringericht in het kader van de EHS.

Natuurmonumenten staat open voor een andere inrichting van deze kavel. Een inrichting die landschappelijk en cultuurhistorisch gezien goed past bij een dorpsrand en aansluit op de ingerichte EHS. Tevens wil Natuurmonumenten graag inzetten op natuur- en milieueducatie voor de jeugd van Vlagtwedde.

MFA ’t Aambeeld

Nagenoeg grenzend aan het terrein van Natuurmonumenten is eind 2008 de nieuw gebouwde brede school, MFA ’t Aambeeld, in gebruik genomen. In deze brede school zijn twee basisscholen gehuisvest en kinderdagopvang en de peuterspeelzaal zitten hierin.

Het buitenterrein van de MFA is beperkt en de inrichting is afgestemd op het gebruik als schoolplein. Er zijn op het terrein van de MFA dan ook nauwelijks geen mogelijkheden voor praktische biologielessen. Vanuit de basisscholen en de kinderopvang is aangegeven dat er wensen zijn voor een “buitenlokaal” waar biologielessen gegeven kunnen worden.

IVN Westerwolde

IVN Westerwolde wil zich meer richten op de jeugd als het gaat om natuur- en milieueducatie. Er zijn reeds meerdere malen projecten uitgevoerd met kinderen van het basisonderwijs. IVN Westerwolde wil graag nabij scholen mogelijkheden hebben voor natuureducatie. Een buitenlokaal met gradiënten, diversiteit en een rijkdom aan soorten is zeer gewenst.

Noordelijke Pomologische Vereniging

De noordelijke pomologische vereniging houdt zich bezig met het instandhouden, aanleggen en onderhouden van boomgaarden in de provincie Groningen. Tevens wordt er ingezet op het behoud van oude fruitboomrassen. De Pomologische vereniging wil graag gronden beschikbaar gesteld krijgen die ze mogen inrichten als boomgaard waarbij het behoud van oude rassen nagestreefd wordt.

NOVO/Stichting Droomkinderen

De Novo biedt ondersteuning begeleiding en zorg aan mensen met een verstandelijke handicap. De Novo wil hun mensen graag de mogelijk bieden in de buitenlucht te werken. In dit kader is de Novo op zoek naar geschikte werkzaamheden in de regio. Onderhoud aan landschap is waar de Novo naar op zoek is.

Buurtbewoners

De aanliggende bewoners willen graag een duurzame natuurlijke inrichting. Een toegankelijk natuurgebied met de mogelijkheid tot het maken van een ommetje is gewenst. Hierbij dient echter wel rekening gehouden te worden met de rust, privacy en openheid van het gebied.

 

De vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde schenkt bankje aan project de Appelhof

Ter gelegenheid van de opening op 19.09.2011 heeft de vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde een houten bankje laten maken en aangeboden en geplaatst in d'Appelhof. Hier kunt u rustig even plaatsnemen en genieten van dit mooi stukje natuur.