Ommetjes zijn korte wandelingen op het platteland voor bewoners en recreanten. Ze zijn een initiatief van Landschapsbeheer Groningen. In de gemeente Westerwolde zijn drie “Ommetjes” uitgezet. De routes worden gemarkeerd met nieuwe bebording.

In 2007 was het mogelijk om bij Landschapsbeheer Groningen een melding te doen voor een “ommetje”. Daar hier via RWW (Reginale Wandelpadenstuctuur Westerwolde), nu WIW (Wandelen in Westerwolde), reeds een aantal routes lagen (en nu nog liggen) is er contact geweest en was het mogelijk om een “ommetje” te melden.
Daar is uit voortgekomen, dat er 3 “ommetjes” gerealiseerd zijn: ommetje Winsel (3,5km), ommetje Weende (7,5km) en nu ook het Leefbaarheidsommetje Vlagtwedde-Smeerling (9,5km).

Het Leefbaarheidsommetje Vlagtwedde-Smeerling is een wandeling van 9,5 km waar op een aantal punten gekozen kan worden voor een kortere route. De wandeling gaat door een afwisselend landschap langs boerenland en door natuurgebied met houtsingels, bos en het beekdal van de Ruiten AA. Deze eerder gekanaliseerde beek heeft zijn oude meandervorm terug. De route gaat voor het overgrote deel over onverharde paden waaronder schouwpaden en brede zandpaden. Op meerdere plekken langs de route staan bankjes en picknicktafels en is het in Vlagtwedde en Smeerling (toeristenseizoen) mogelijk om horecagelegenheden te bezoeken. Geniet van het beschermde dorpsgezicht van het gehucht Smeerling. Dit landschap is boeiend in elk jaargetijde!

Het Leefbaarheidsommetje Vlagtwedde-Smeerling is gerealiseerd met medewerking van: Dorpsbelangen Vlagtwedde, Gemeente Vlagtwedde, Gemeente Stadskanaal, Kerngroep van het project, Landschapsbeheer Groningen, Natuurmonumenten, Provincie Groningen, Staatsbosbeheer, Stichting J.B. Scholtenfonds, Stichting Smeerling-Metbroek, Toeristeninfo Vlagtwedde, Waterschap Hunze & Aa’s.

Via bordjes met “voetjes” is het mogelijk deze “ommetjes” te lopen.
Er waren veel bordjes stuk of compleet weg. Hiervoor zijn nieuwe paaltjes met bordjes aangebracht. Deze wijzen U de weg voor veel wandelplezier.