Afgelopen dinsdag 12 maart 2019  tijdens  de jaarvergadering is dhr.  A. Huizinga door de vereniging van Dorpsbelangen in het zonnetje gezet. Voorzitster Coba Begeman bedankte hem voor zijn inzet voor al die jaren dat hij contributie heeft gehaald voor de vereniging. En overhandigde hem een boeket bloemen en een waardebon. Dhr. Huizinga heeft meer dan 20 jaar contributie binnengehaald en mocht dit met plezier doen.