Ook dit jaar organiseerde het “Comité 4 mei – Vlagtwedde” weer een herdenking bij het monument aan de Kerkstraat te Vlagtwedde. De stille tocht voorafgaand aan de herdenking begon bij MFA ’t Aambeeld en werd begeleid door muziekvereniging Dindua. Bij het monument hadden zich al veel mensen verzameld.

Het Joodse echtpaar Arthur en Rosalinde Gilbert uit de Verenigde Staten heeft in 1982 een groot bedrag beschikbaar gesteld voor een speciaal doel. Zij deden dit uit dankbaarheid voor de hulp, die de Nederlandse bevolking tijdens de bezetting aan haar Joodse medeburgers heeft verleend. Om de doelstelling te verwezenlijken is gedachtig de Februaristaking de “Stichting Februari 1941” opgericht. Deze stichting heeft in 1987 het gemeentebestuur van Vlagtwedde en de beide
basisscholen in het dorp Vlagtwedde (o.b.s. De Clockeslach en c.b.s. De Zaaier) benaderd om het monument aan de Kerkstraat te laten adopteren door de hoogste groepen van de beide scholen. De leerlingen van groep 8 hebben tijdens een plechtige bijeenkomst het monument geadopteerd. Voor de zomervakantie wordt door de leerlingen dan het geadopteerde monument overgedragen aan groep 7.

Het gaat om het moreel, geestelijk adopteren, het kennis nemen van de achtergronden van het monument en vooral wie herdacht worden. Het ligt in de bedoeling dat kinderen zich gevoelsmatig verbonden gaan voelen met het monument, met de gevallenen, met de strijd tegen de tirannie en leren beseffen wat vrijheid, gerechtigheid en democratie waard zijn. Zij, de kinderen, dienen de herdenking ter zijner tijd over te nemen van diegenen, die getuigen waren en straks wegvallen.

 

In afwachting van de klok van acht werden er door Dindua enkele liederen gespeeld. Na het in acht nemen van de 2 minuten stilte werd door de aanwezigen, onder begeleiding van Dindua, het Wilhelmus gezongen. De deelnemers keerden van het monument weer terug naar ’t Aambeeld waar de kinderen het boekje "4 en 5 mei Denkboek" in ontvangst mochten nemen.