VLAGTWEDDE – Met de verlichting van de hervormde kerk is weer een deel van het project “het park” aan de Schoolstraat in Vlagtwedde gerealiseerd.

Ruim vier jaar geleden is de openbare school De Clockeslach, die aan de Schoolstraat in Vlagtwedde stond gesloopt. De leerlingen vonden samen met leerlingen van CBS De Zaaier onderdak in de nieuwe MFA Het Aambeeld. Op het terrein herinnert alleen het muurtje, dat rond het schoolplein stond, aan de tijd dat daar onderwijs werd gegeven.

In eerste instantie zouden op het terrein huizen worden gebouwd, maar de gemeente Vlagtwedde zag daar van af. Inwoners van Vlagtwedde gaven aan dat ze van het terrein graag een park zouden willen maken, waar ze kunnen wandelen en kinderen kunnen spelen, met een natuurlijk speeltoestel en een verhalenbank. De gemeente stelde hiervoor 95.000 euro beschikbaar. En toen bleef het stil……

Tot de herfst van 2016. De gemeente kwam met een nieuw plan. Hiervoor is niet de € 95.000,- beschikbaar, maar een bedrag van € 10.000,-. Dit vergt, op zijn zachtst gezegd, enige aanpassingen. Het betekent geen natuurlijk speeltoestel meer en waarschijnlijk ook geen verhalenbank. Als initiatiefnemer liet Dorpsbelangen Vlagtwedde het er echter niet bij zitten.

Op 25 januari van 2017 is een begin gemaakt met de inrichting van het terrein. Stratenleggers hebben een paadje aangelegd en de oude muur van het schoolplein werd opnieuw gevoegd. Een ander deel van de aangepaste plannen is de verlichting van de hervormde kerk, die naast het toekomstige park staat. Dit is dankzij Huizing Installatietechniek nu ook klaar. De kerk is nu ’s avonds sprookjesachtig verlicht.

Eind mei moet de aanleg van het park in grote lijnen gereed zijn. Dan staat er ook een bankje, zodat wandelaars even kunnen uitrusten en van de omgeving genieten.

Het project is in november aangemeld bij Kern met Pit editie 2016